Sementit kapilýar kristal suw geçirmeýän örtük

Gysga düşündiriş:

Sementitli kapilýar kristal suw geçirmeýän örtük Bu uzak möhletli suw geçirmeýän, poslama garşy garramaga we polatdan goraýan ýaşyl we daşky gurşawy goramakdyr.2-nji gezek aralaşmak we öz-özüni bejermek ukybyna eýe boluň.Ulanmak aňsat we çalt, hapalanmaýan.Biogo TM sementli ca ...


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Sementit kapilýar kristal suw geçirmeýän örtük

Uzak möhletli suw geçirmeýän, poslama garşy garramaga we polatdan goraýan ýaşyl we daşky gurşaw goragy.2-nji gezek aralaşmak we öz-özüni bejermek ukybyna eýe boluň.Ulanmak aňsat we çalt, hapalanmaýan.

BiogoTM Sementitli kapilýar kristal suw geçirmeýän örtük, himiki işjeň kompozisiýa goşulan we adaty Portland sement esasly çal nahar örtügidir.Hereket ýörelgesi esasan gözeneklilige jogap berýär, suwuň täsiri astynda himiki işjeň kompozisiýa ýer ýüzüne aralaşyp biler we ettringit ýaly eremeýän kristallara reaksiýa berer.Himiki işjeň düzüm, boşlugy doldurmak üçin köp sanly kristal emele getirip, sementiň gidrasiýasyny güýçlendirip biler.Soňra suw izolýasiýa maksatlaryna ýetmek üçin semente aralaşyp bilmez.

BiogoTM Sementitli kapilýar kristal gidroizolýasiýa örtügi gowy sement häsiýetine eýe, tekiz salgylanma tekizliginde, burr salgylanma tekizliginde, daşarky salgylanma tekizliginde, içerki salgylanma tekizliginde, gury salgylanma tekizliginde, çygly uçar ýa-da suw gözegçiligi tekizliginde oňat sement häsiýetine eýe.

Ulanyş sferasy:

Tunelde, bentde, suw howdanynda, elektrik stansiýasynda, ýadro elektrik stansiýasynda, sowadyjy diňde, geçiriji, köpri, uçuş-gonuş zolagy, üýşmek binýady, hapa suwlary arassalamak desgasy, gurluşyk we beýleki beton gurluşyk gidroizolýasiýalarynda giňden ulanylyp bilner.

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • GARŞY ÖNÜMLER

    WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!