polimer üýtgedilen sementli suw geçirmeýän örtük

Gysga düşündiriş:

Polimer sement izolýasiýa örtügi (JS) Polimer sement gidroizolýasiýa örtügi, halk tarapyndan maslahat berilýän ýaşyl we daşky gurşawy goramakdyr.Organiki suwuk material we organiki däl poroşok materialy bilen birleşdirilen iki komponentli gidroizolýasiýa örtüginiň bir görnüşidir.Highokary el ...


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Polimer sement gidroizolýasiýa örtügi (JS)

Polimer sement izolýasiýa örtügi, halk tarapyndan maslahat berilýän ýaşyl we daşky gurşawy goramakdyr.Organiki suwuk material we organiki däl poroşok materialy bilen birleşdirilen iki komponentli gidroizolýasiýa örtüginiň bir görnüşidir.Highokary çeýeligi we ýokary çydamlylygy aýratynlyklary bar.Örtük gatlagy ýokary berklikli gidroizolýasiýa filmini emele getirip biler, pigment goşup bolar.

Haryt aýratynlyklary:

beýiklikde akmaýan çygly we gury esasy gatlaga ýokary uýgunlaşma

isleýşiňiz ýaly pigment goşup bolýar

ýokary çeýeligi we ýokary berkligi

zähersiz we yssyz, hapalanma ýok, gurluşyk aňsat, gurluşyk wagty gysga.

şemalladyş häsiýeti, çygly esasy gatlakda-da gülki ýok

Ulanyş sferasy:

Bu önüm örme, palçyk, beton, mal, agaç, gaty plastmassa, aýna, gips tagtasy, köpük tagtasy, asfalt, rezin, SBS, APP, poliuretan we raýat gurluşygy (gurluşyk, diwar üstü, ýerasty, tunel, köpri, howuz, köpri, howuz, suw howdany, hammam we aşhana)

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • GARŞY ÖNÜMLER

    WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!