EPDM rezin membranasy

Gysga düşündiriş:

EPDM Suw geçirmeýän membrana Önüm görkezmesi: Bu suw geçirmeýän membrana, ýokary polimer suw geçirmeýän materiallaryň arasynda iň oňat öndürijiligi bilen ýokary çeýeligi, üç taraplaýyn etilen-propilen rezinden ýasalýar.Bu iň ösen ekstruziýa we wulkanizasiýa tehnologiýasydyr we ...


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

EPDM Suw geçirmeýän membrana

Haryt görkezmesi:

Bu suw geçirmeýän membrana ýokary polimer suw geçirmeýän materiallaryň arasynda iň oňat öndürijiligi bilen ýokary çeýelige eýe bolup, üç taraplaýyn etilen-propilen rezinden ýasalýar.Şeýle önüm öndürmek üçin ýörite döredilen ekstruziýa we wulkanizasiýa tehnologiýasy we degişli enjamlar.

Uýgunlaşmagyň çäkleri:

Tomlarda, ýerzeminlerde, hajathana, basseýn we dürli görnüşli senagat we raýat gurluşyklarynda gidroizolýasiýa, suw howdany, wivizm, köpri, ýerasty, tunel we bent gidroizolýasiýalarynda giňden ulanylýar, esasanam çydamlylygy, ýokary poslama garşylygy we aňsatlygy bolan esasy daş izolýasiýa taslamalarynda. deformasiýa.

Önümiň häsiýetnamasy:

Garramaga garşy ajaýyp öndürijilik, 50 ýyla çenli hyzmat ömri;

Extokary uzalma tizligi, ýokary dartyş güýji, ýylylyk bejergisinde kiçi göwrümli üýtgeýji;

Gowy ösümlik kökleriniň aralaşmagyna garşylyk we ekiş üçeginiň suw geçirmeýän gatlagy bolup biler;

Domesticörite üýtgedilen molekulýar gurluş, häzirki içerki we daşarky ýelim bilelikdäki meseläni netijeli çözýär;

Gowy pes temperatura çeýeligi we daşky gurşawyň temperaturasynyň üýtgemegine uýgunlaşmak;

Amatly ulanmak, berk bogun, daşky gurşawyň hapalanmagy ýok;

Himiki poslama garşylyk, aýratyn ýagdaýlarda ulanylyp bilner;

Amatly tehniki hyzmat, arzan bahaly;

Jikme-jiklikler bilen işlemek üçin amatly;

Gowy perforasiýa


  • Öňki:
  • Indiki:

  • WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!