អំពីក្រុមហ៊ុន

20 ឆ្នាំមកផ្តោតលើការផលិតនិងការលក់ក្បឿងជាន់

Hongyuan ទឹកត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 1996 ហើយឥឡូវនេះមានការរីកចម្រើនទៅជាអ្នកផ្តល់សេវាជំនាញវិជ្ជាជីវៈការរួមបញ្ចូលប្រព័ន្ធជ្រាបទឹក R & D, ការផលិតនិងការលក់និងសំណង់បម្រើនិងជាអគារសភាឧស្សាហកម្មនិងមេដឹកនាំមូលដ្ឋាននៃឧស្សាហកម្មជ្រាបទឹកប្រទេសចិន។

  • KF8A6651 [00_00_04] [20180905-114904-0]

កម្មវិធី WhatsApp លើបណ្តាញជជែកកំសាន្ត!