អំពីក្រុមហ៊ុន

20 ឆ្នាំផ្តោតលើការផលិតនិងលក់ក្បឿងជាន់

Hongyuan Waterproof ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 1996 ហើយឥឡូវនេះបានអភិវឌ្ឍទៅជាក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ប្រព័ន្ធការពារទឹកដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈដែលរួមបញ្ចូល R&D ការផលិត និងការលក់ និងសំណង់បម្រើ ក៏ដូចជាមូលដ្ឋានឧស្សាហកម្មអគារដំឡើង និងឈានមុខគេនៃឧស្សាហកម្មមិនជ្រាបទឹករបស់ប្រទេសចិន។

  • KF8A6651[00_00_04][20180905-114904-0]
WhatsApp ជជែកតាមអ៊ីនធឺណិត!