நிறுவனத்தின் பற்றி

20 ஆண்டுகளுக்கு உற்பத்தி மற்றும் தரை ஓடுகள் விற்பனை கவனம்

Hongyuan நீர் 1996 இல் நிறுவப்பட்டது மற்றும் இப்போது ஆர் & டி, உற்பத்தி மற்றும் விற்பனை ஒருங்கிணைப்பதன் ஒரு தொழில்முறை நீர் சிஸ்டம்களை அளிப்பதில் ஒரு உருவாகிறது மற்றும் கட்டுமான ஒரு சட்டமன்ற கட்டிடம் தொழில் அடிப்படை மற்றும் சீனா நீர் தொழில் ஒரு தலைவர் அத்துடன் பணியாற்றுகிறார்.

  • KF8A6651 [00_00_04] [20180905-114904-0]

பயன்கள் ஆன்லைன் அரட்டை!